Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları Değiştirildi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik kapsamında Bakanlık Makamının 18.10.2010 tarih ve 7289 sayılı olurları ile yürürlüğe konan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılarak “yeni uygulama esasları” yürürlüğe konmuştur. Uygulama esaslarını ve eklerini aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.


Share with Share on Google+